Dla firmy

Ekonomiczne kalkulacje zdecydowanie przemawiają za przełączeniem się na energię ze słońca. Inwestycja w fotowoltaikę pozwala zaoszczędzić mnóstwo pieniędzy w budżecie firmy w dłuższej perspektywie. Dodatkowo fakt, iż przedsiębiorstwo nie jest w pełni uzależnione od dostaw prądu w tradycyjnej formie, pozwala na uzyskanie poczucia większej niezależności od podwyżek cen energii na rynku.

Inwestycje w zieloną energię bezpośrednio wpływają na postrzeganie biznesu. Pozytywnie oddziałują na prestiż firmy i zwiększają jej renomę wśród coraz bardziej proekologicznych klientów. Na korzyść właścicieli firm przemawia fakt, że 8 minut świetlnych od naszej planety znajduje się największa elektrownia termojądrowa, która wysyła w kierunku ziemi ogromne ilości darmowej energii. Słońce pokrywa rocznie energią ok 1000kWh każdy metr kwadratowy ziemi w naszym kraju.

Jaka jest opłacalność przemysłowych instalacji?

Finanasowanie

Stań się niezależny już dziś.