Dla gospodarstw rolnych

Czy w Twoim gospodarstwie rolnym zużywasz dużo energii elektrycznej i twoje rachunki za prąd są wysokie?

Instalacja fotowoltaiczna dla gospodarstwa rolnego pozwala produkować tanią energię ze słońca.

Jaka jest opłacalność instalacji dla Twojego gospodarstwa rolnego?

Dofinansowanie fotowoltaiki dla rolników?

Polskie prawo oraz prawo Unii Europejskiej przewiduje duże dotacje dla rolników na montaż paneli fotowoltaicznych. O szczegóły zapytaj naszego doradcę.

Finansowanie

Jako partner PKO Leasing oferujemy:

Stań się niezależny już dziś.